KOSZYK JEST
PUSTY

884 830 133

kontakt@mammilla.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAMMILLA Z DNIA 1.03.2016r.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.Mammilla.pl (zwany dalej Sklepem) jest:

Mammilla Anna Poszalska

ul. Pelikana 13/2

71-698 Szczecin

NIP 8513011697

REGON 366254748

zwana dalej Firmą

1.2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem

1.4.Klient, zamawiając towary przy pomocy strony internetowej www.Mammilla.pl przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między Firmą Mammilla Anna Poszalska, a Klientem.


2. OFERTA

2.1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia dalej zwane Produktem.

2.2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT.

2.3. Różnice pomiędzy zdjęciem towaru dostępnym w Sklepie Internetowym www.Mammilla.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.mammilla.pl

2.4. Sklep Internetowy www.Mammilla.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej (np. cen, konfiguracji, itd.) ewentualne rozbieżności zostaną wyjaśnione i poprawione w trakcie realizacji zamówienia.

2.5. Ceną obowiązującą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, wycofywania oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, oraz do wprowadzania w nich zmian.

2.6. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu www.mammilla.pl są robione ręcznie. Oznacza to, że każdy produkt jest na swój sposób niepowtarzalny i może nieznacznie różnić się od zdjęcia towaru dostępnego na stronie internetowej sklepu.

2.7. Ze względu na ręczne wykonanie rozmiary produktów podawane są w przybliżeniu. Nie może to więc stanowić podstawy do reklamacji zakupionego w sklepie towaru. Sklep dopuszcza różnice w rozmiarach rzędu +/- 3 cm.


3. REJESTRACJA

3.1. Zamówienia można składać zarówno jednorazowo, jak i po zarejestrowaniu i zalogowaniu jako użytkownik.

3.2. Rejestracja Kupującego polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, dostępnego na www.mammilla.pl, danych niezbędnych do realizacji zamówienia

3.3. Przeprowadzona rejestracja prowadzi do przyporządkowania Kupującemu konta, dzięki któremu możliwa jest identyfikacja czynności podejmowanych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

3.4. Kupujący ma dostęp do konta po wprowadzeniu przypisanego mu indywidualnego loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w poufności.


4. ZAMÓWIENIA

4.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe jego złożenie.

4.2. Zamówienie może zostać złożone poprzez stronę www.Mammilla.pl lub mailem na adres kontakt@mammilla.pl

4.3. W trakcie zamówienia Kupujący określa adres na jaki ma zostać dostarczona przesyłka, sposób dostawy oraz sposób płatności.

4.4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz informacją odnośnie płatności w przypadku wybrania płatności przelewem. Ponadto pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia lub innych danych.

5.5. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu wpłaconej przez Klienta kwoty (w przypadku wybrania opcji przelew lub płatności on-line). W sytuacji gdy wpłata nie zostanie zaksięgowana na koncie w ciągu 7 dni, zamówienie zostanie anulowane.

4.6. W przypadku gdy Klient stwierdzi jakiekolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem kontakt@mammilla.pl.

4.7. Oferta sklepu www.Mammilla.pl nie jest jednoznaczna z jego stanem magazynowym.

4.8. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Błędnie wprowadzone lub niepełne dane teleadresowe mogą przyczynić się do opóźnień w dostarczeniu zamówionego towaru.

4.9. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep Internetowy www.mammilla.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy, bądź z powodu braku potrzebnych do realizacji zamówienia materiałów u ich producenta.


4.10. W przypadku braku materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia u ich producenta, Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego przebiegu realizacji zamówienia, bądź jego anulowania.


5. PŁATNOŚĆ

5.1. Klient może wybrać jedną z podanych niżej form płatności za zamówiony towar:

a) przelew: należność za towar oraz przesyłkę zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w trakcie składa.

b) płatność online za pośrednictwem systemu Przelewy24

c) płatność przy odbiorze jest możliwa w przypadku odbioru osobistego na terenie Szczecina oraz wysyłki za pobraniem.

5.2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem systemu Przelewy24 oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie wwww.Przelewy24.pl


6. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

6.1. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz informacją odnośnie płatności w przypadku wybrania płatności przelewem. Ponadto pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia lub innych danych.

6.2. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu wpłaconej przez Klienta kwoty (w przypadku wybrania opcji przelew lub płatności on-line). W sytuacji gdy wpłata nie zostanie zaksięgowana na koncie w ciągu 7 dni, zamówienie zostanie anulowane.

6.3. Zamówienie zostaje przyjete do realizacji gdy:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu,

b) w przypadku płatności online za pośrednictwem Systemu PayU - w chwili, gdy Klient otrzyma e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności.

c) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po potwierdzeniu zamówienia dokonanego drogą elektroniczną.

6.4. Zamówienia są doręczane w zależności od wybranego sposobu wysyłki:

a) Kurier: 1-2 dni roboczych. Koszt: 20 zł (dotyczy wysyłek krajowych)

b) Poczta Polska (usługa Pocztex48): Koszt zależny od odległości i wagi - nie więcej jak 15 zł

c) Odbiór osobisty. Odbiór osobisty możliwy jest na terenie Szczecina po uprzednim umówieniu z obsługą sklepu.

d) wysyłka za pobraniem (tylko kurierem): 25 zł.

Termin doręczenia oraz koszt wysyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie.

6.5. Sklep zastrzega sobie prawo do:

a) anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;

b) kontaktowania się z Klientem w przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących złożonego przez Klienta zamówienia w celu wyeliminowania ewentualnych pomyłek przy realizacji zamówienia. W takich przypadkach Sklep może anulować zamówienie.

6.6. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaże obejmują ograniczoną liczbę towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6.7. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem e-mail kontakt@mammilla.pl, jednak tylko w sytuacji, w której nie nastąpił początek realizacji zamówienia (szycie produktu nie zostało rozpoczęte

7. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

7.1. Jeśli w Magazynie Firmy zabraknie produktu lub produktów potrzebnych do wykonania zamówienia i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy www.mammilla.pl wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie dalszego postępowania w sprawie zamówienia

7.2. Zamówienie może zostać podzielone z powodu braku części produktów po uprzednim skontaktowaniu się z Klientem i wyrażonej przez niego zgodzie na takie rozwiązanie. W takiej sytuacji Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.

7.3. W sytuacji gdy sprowadzenie materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia będzie niemożliwy, Sklep skontaktuje się z Kupującym aby dokonał on wyboru zmiany zamówienia bądź całkowitej rezygnacji z niego. W przypadku rezygnacji, jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy www.mammilla.pl zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.


8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.

8.2. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Oświadczenie powinno być wysłane na adres siedziby Firmy: Mammilla Anna Poszalska, ul Pelikana 13/2, 71-698 Szczecin

8.3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy na adres: Mammilla Anna Poszalska, ul Pelikana 13/2, 71-698 Szczecin

8.4. Sklep www.mammilla.pl dokona zwrotu wartości Zamówienia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

8.5. Sklep www.mammilla.pl zwróci należność za zwracany towar w ciągu 14 (czternaście) dni od daty doręczenia go do siedziby firmy lub otrzymania od Klienta dowodu jej odesłania.

8.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8.7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, a obie strony zwracają sobie wzajemnie to, co sobie świadczyły.


9. WARUNKI REKLAMACJI

9.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty zakupu. Reklamacja taka powinna zostać zgłoszona na piśmie.

9.2. Sklep Internetowy www.mammilla.pl w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania wadliwego produktu ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru do siedziby Firmy: Mammilla Anna Poszalska, ul Pelikana 13/2, 71-698 Szczecin, wraz z dowodem zakupu (paragon, potwierdzenie przelewu bankowego). W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się załączenie opisu wady, opisu kiedy i w jakich okolicznościach wada została stwierdzona oraz dane kontaktowe Klienta.

9.3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep www.mammilla.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

9.4. Sklep internetowy www.Mammilla.pl zwróci Klientowi należność za przesyłkę wysłaną za pośrednictwem Poczty Polskiej.

9.5. W przypadku zwrotu gotówki Klient zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wpłacona należność.


10. DANE OSOBOWE

10.1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym www.mammilla.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym www.mammilla.pl.

10.2. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy www.mammilla.pl jest niemożliwe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

10.3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

10.4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego www.mammilla.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego www.mammilla.pl nie stanowią oferty handlowej w myśl Kodeksu Cywilnego.

11.2. Widoczność towaru na stronie Sklepu Internetowego www.mammilla.pl nie oznacza jego dostępności i możliwości natychmiastowej realizacji zamówienia.

11.3. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.mammilla.pl są ważne tylko w ofercie internetowej rzeczonego sklepu internetowego.

11.4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy www.mammilla.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

11.5. Sklep Internetowy www.mammilla.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

11.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.03.2015 r.

Darmowe sklepy internetoweOprogramowanie sklepu internetowego